Số '8' ở Trung Quốc

Số học Trung Quốc - các tính năng và sự trùng hợp

Các điều khoản cơ bản

Nếu bạn muốn hiểu bản chất của thuật số học Trung Quốc, sau đó bước đầu tiên là làm quen với các khái niệm chính. Tóm lại, những điều cơ bản của trường này có thể được phân biệt trong một danh sách như vậy:

  • Mọi số lẻ từ 1 đến 10 có năng lượng nam tính. Và thậm chí - nữ.
  • Mỗi số được liên kết với một hoặc một phần tử khác.
  • Có số, được phú cho năng lượng ma thuật đặc biệt.
  • Sử dụng số học Trung Quốc 13 chữ số.
  • Sớm hơn về số 11, 12 và 13 có tầm quan trọng đặc biệt. Con số 12 và đã tượng trưng cho sự khởi đầu và kết thúc của mọi thứ xảy ra trong Vũ trụ. Nhưng trong thời đại của chúng ta, những con số này được sử dụng làm.
  • Nếu một người quyết định tiến hành một nghi lễ bói toán theo văn hóa Trung Quốc, thì những giá trị đó, được chấp nhận ở các trường khác, sử dụng bị nghiêm cấm.

Đây là điều cơ bản. Mục đích của trường phái số học Trung Quốc là gì? Tiết lộ tướng số của một người, sau đó giải mã hoàn toàn và xác định ảnh hưởng đến số phận. Đối với điều này, hệ thống tính toán được sử dụng, được gọi là quảng trường Lô Thục. Nó là gì?

Đánh giá bài viết