Kết quả xổ số hàng tuần quốc gia cho ngày hôm nay – kết quả nla

Xổ số thứ bảy của Úc xổ số - Trang web chính thức của oz thứ bảy có vé, kết quả và đánh giá trò chơi | xổ số lớn

Các số xổ số trúng thưởng cuối cùng hàng tuần trên toàn quốc

Danh sách cuối cùng 30 rút thăm cho xổ số hàng tuần quốc gia bao gồm số máy và số máy trúng thưởng:

Ngày rút thăm Trò chơi xổ số Trúng số Số máy Biến cố
15 Tháng 8, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 27
11
35
66
38
50
52
34
83
7
#3017
08 Tháng 8, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 63
74
53
77
10
22
50
38
54
16
#3016
01 Tháng 8, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 42
19
84
69
61
49
39
5
48
7
#3015
25 Thg 7, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 55
25
22
40
85
28
32
74
26
44
#3014
18 Thg 7, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 22
63
6
37
64
55
34
72
90
7
#3013
11 Thg 7, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 37
46
70
2
3
61
50
7
40
36
#3012
04 Thg 7, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 52
17
82
39
34
36
13
58
24
7
#3011
27 Tháng sáu, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 84
63
51
20
89
78
60
44
7
73
#3010
20 Tháng sáu, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 52
84
37
44
33
41
25
82
24
42
#3009
13 Tháng sáu, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 5
28
27
2
78
62
85
77
45
56
#3008
06 Tháng sáu, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 53
85
41
40
77
20
49
29
50
87
#3007
30 có thể, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 56
78
7
47
27
54
61
66
26
50
#3006
23 có thể, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 14
58
63
9
2
11
7
89
69
42
#3005
16 có thể, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 77
87
19
37
47
54
73
79
4
42
#3004
09 có thể, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 41
50
89
30
55
27
48
62
37
80
#3003
02 có thể, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 71
59
37
77
40
69
7
15
76
6
#3002
25 Tháng tư, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 60
42
1
90
58
44
68
88
11
19
#3001
18 Tháng tư, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 77
80
61
58
62
48
89
82
46
5
#3000
11 Tháng tư, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 16
59
77
76
14
19
51
84
33
57
#2999
28 Mar, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 87
37
32
5
50
88
42
36
10
34
#2998
21 Mar, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 10
55
40
3
72
87
8
59
23
24
#2997
14 Mar, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 44
48
9
72
20
89
50
43
87
40
#2996
07 Mar, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 53
50
82
40
18
75
58
52
8
81
#2995
29 Tháng hai, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 15
30
62
7
33
14
89
49
73
17
#2994
22 Tháng hai, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 13
23
21
88
49
62
69
70
35
89
#2993
21 Tháng hai, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 21
70
19
9
1
26
65
39
36
12
#633
15 Tháng hai, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 69
73
72
5
63
86
80
90
47
9
#2992
08 Tháng hai, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 28
33
25
49
84
64
82
5
53
45
#2991
07 Tháng hai, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 34
64
36
27
76
4
9
22
19
66
#631
01 Tháng hai, 2020 Kết quả hàng tuần trên toàn quốc 49
52
33
63
14
73
12
56
65
57
#2990

Dự báo hàng tuần quốc gia

Đánh giá bài viết