Quy tắc xổ số Eurojackpot

Eurojackpot

Ghi chiến thắng

Xếp hạng Ngày Giải thưởng bằng euro Giải thưởng bảng Anh Quốc gia
1 14 Tháng Mười 2016 90.000.000,00 81.022.500,00 nước Đức
1 15 có thể 2015 90.000.000,00 65.506.050,00 Cộng hòa Séc
3 29 tháng bảy 2016 84.777.435,80 71.628.031,62 nước Đức
4 25 Martha 2016 76.766.891,40 60.665.419,76 nước Đức
5 12 Tháng Chín 2014 61.170.752,70 48.811.202,12 Phần Lan
6 5 Tháng mười hai 2014 58.693.173,90 46.215.005,13 nước Đức
7 4 Tháng tư 2014 57.275.841,60 47.351.370,15 Phần Lan
8 1 tháng Giêng 2016 49.685.851,50 36.638.098,47 nước Đức
9 20 tháng 2 2015 49.670.283,00 36.678.772,13 Đan mạch
10 24 tháng bảy 2015 46.154.745,90 32.663.944,45 Phần Lan
11 12 Tháng tư 2013 46.079.338,80 39.388.618,81 nước Đức
12 19 tháng bảy 2013 41.522.930,10 35.730.481,35 nước Đức
13 4 Tháng Chín 2015 38.878.827,50 28.567.968,05 Phần Lan
14 13 Tháng mười một 2015 32.657.956,90 23.091.624,88 nước Đức
15 9 Tháng Mười 2015 31.579.233,10 23.412.685,52 Tây ban nha
16 25 tháng Giêng 2013 29.540.641,50 25.168.626,56 Phần Lan
17 22 Tháng tư 2016 29.071.164,30 22.649.198,75 nước Đức
18 16 có thể 2014 28.207.473,90 22.962.999,32 Slovenia
19 10 tháng Tám 2012 27.545.857,50 21.576.670,18 nước Đức
20 5 tháng sáu 2015 23.251.598,30 16.926.117,24 Phần Lan
21 26 Tháng Mười 2012 21.320.215,00 17.120.132,65 Đan mạch
22 27 Tháng Chín 2013 21.256.582,40 17.810.890,39 Phần Lan
23 6 Tháng mười hai 2013 21.047.334,80 17.635.561,83 Slovenia
24 11 có thể 2012 19.536.863,80 15.713.499,55 nước Đức
25 22 tháng Giêng 2016 19.379.323,30 14.667.047,05 Phần Lan
26 20 tháng sáu 2014 19.318.051,40 15.440.918,48 nước Đức
27 26 Tháng mười hai 2014 17.783.911,00 13.927.469,90 Phần Lan
28 10 tháng Giêng 2014 17.283.821,50 14.335.201,55 Croatia
29 3 Tháng Mười 2014 16.606.337,30 13.010.234,96 nước Đức
30 16 tháng Tám 2013 15.541.392,00 13.259.915,65 Nước Ý
31 6 có thể 2016 14.476.862,80 11.440.196,06 nước Đức
32 3 có thể 2013 13.486.561,10 11.363.776,38 Na Uy
33 18 Tháng Mười 2013 13.308.947,80 11.263.362,52 nước Đức
34 24 tháng Tám 2012 11.265.231,40 8.916.430,65 nước Đức
35 21 Tháng Mười 2016 10.549.199,70 9.387.310,22 nước Đức
36 13 có thể 2016 10.000.000,00 7.874.600,00 Phần Lan
Đánh giá bài viết