Powerball cộng với số nóng và lạnh

Cách chơi xổ số Powerball kiểu Mỹ (Trực tuyến) ở Nga

Số quá hạn nhiều nhất

Đây là những con số PowerBall Plus đã không được rút ra trong khoảng thời gian dài nhất. Hãy cân nhắc xem đã bao lâu rồi kể từ khi mỗi con số này xuất hiện khi chọn số của bạn.

19
58 21 Tháng tư 2020(123 ngày trước)

16
47 8 có thể 2020(106 ngày trước)

44
50 15 có thể 2020(99 ngày trước)

17
48 19 có thể 2020(95 ngày trước)

36
49 22 có thể 2020(92 ngày trước)

15
18 6 Mar 2020(169 ngày trước)

Tần số số chính

Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin về mọi số trong nhóm PowerBall Plus - cho dù đó là số lần chúng được rút ra, ngày rút thăm cuối cùng của họ hoặc số ngày kể từ lần cuối cùng họ xuất hiện. Bạn có thể xem thông tin này dưới dạng biểu đồ hoặc bảng, cho phép bạn so sánh tần suất của các số PowerBall Plus chính.

1
54 18 Tháng 8 2020(4 ngày trước)

2
45 21 Tháng 8 2020(1 ngày trước đó)

3
53 14 Tháng 8 2020(8 ngày trước)

4
53 21 Thg 7 2020(32 ngày trước)

5
54 4 Tháng 8 2020(18 ngày trước)

6
51 14 Thg 7 2020(39 ngày trước)

7
55 14 Tháng 8 2020(8 ngày trước)

8
43 31 Thg 7 2020(22 ngày trước)

9
59 21 Tháng 8 2020(1 ngày trước đó)

10
46 24 Thg 7 2020(29 ngày trước)

11
49 14 Thg 7 2020(39 ngày trước)

12
52 28 Thg 7 2020(25 ngày trước)

13
59 11 Tháng 8 2020(11 ngày trước)

14
44 7 Tháng 8 2020(15 ngày trước)

15
47 18 Tháng 8 2020(4 ngày trước)

16
47 8 có thể 2020(106 ngày trước)

17
48 19 có thể 2020(95 ngày trước)

18
45 21 Tháng 8 2020(1 ngày trước đó)

19
58 21 Tháng tư 2020(123 ngày trước)

20
55 11 Tháng 8 2020(11 ngày trước)

21
51 4 Tháng 8 2020(18 ngày trước)

22
59 7 Tháng 8 2020(15 ngày trước)

23
58 14 Tháng 8 2020(8 ngày trước)

24
54 31 Thg 7 2020(22 ngày trước)

25
56 21 Tháng 8 2020(1 ngày trước đó)

26
53 5 Tháng sáu 2020(78 ngày trước)

27
57 30 Tháng sáu 2020(53 ngày trước)

28
57 11 Tháng 8 2020(11 ngày trước)

29
65 7 Tháng 8 2020(15 ngày trước)

30
53 21 Thg 7 2020(32 ngày trước)

31
51 4 Tháng 8 2020(18 ngày trước)

32
42 21 Thg 7 2020(32 ngày trước)

33
58 14 Tháng 8 2020(8 ngày trước)

34
63 29 có thể 2020(85 ngày trước)

35
56 18 Tháng 8 2020(4 ngày trước)

36
49 22 có thể 2020(92 ngày trước)

37
56 10 Thg 7 2020(43 ngày trước)

38
45 30 Tháng sáu 2020(53 ngày trước)

39
44 14 Thg 7 2020(39 ngày trước)

40
45 19 Tháng sáu 2020(64 ngày trước)

41
56 12 Tháng sáu 2020(71 ngày trước)

42
45 9 Tháng sáu 2020(74 ngày trước)

43
56 21 Tháng 8 2020(1 ngày trước đó)

44
50 15 có thể 2020(99 ngày trước)

45
71 11 Tháng 8 2020(11 ngày trước)

46
21 16 Tháng sáu 2020(67 ngày trước)

47
16 7 Thg 7 2020(46 ngày trước)

48
23 28 Thg 7 2020(25 ngày trước)

49
15 18 Tháng 8 2020(4 ngày trước)

50
23 7 Thg 7 2020(46 ngày trước)

Tần suất số PowerBall Plus

Những thống kê này bao gồm mọi số PowerBall trong PowerBall Plus. Tìm xu hướng trong dữ liệu, hoặc giải thích các thống kê này để tìm ra bộ số hoàn hảo của bạn. Chọn ‘Xem dưới dạng bảng’ để so sánh tần số của từng số PowerBall hoặc ‘Xem dưới dạng biểu đồ’ để xem giải thích bằng đồ thị.

1
22 21 Thg 7 2020(32 ngày trước)

2
27 21 Tháng 8 2020(1 ngày trước đó)

3
18 14 Thg 7 2020(39 ngày trước)

4
28 28 Tháng tư 2020(116 ngày trước)

5
27 29 có thể 2020(85 ngày trước)

6
24 17 Thg 7 2020(36 ngày trước)

7
20 18 Tháng 8 2020(4 ngày trước)

8
21 26 Tháng sáu 2020(57 ngày trước)

9
18 22 có thể 2020(92 ngày trước)

10
21 16 Tháng sáu 2020(67 ngày trước)

11
29 11 Tháng 8 2020(11 ngày trước)

12
27 31 Thg 7 2020(22 ngày trước)

13
25 24 Thg 7 2020(29 ngày trước)

14
25 4 Tháng 8 2020(18 ngày trước)

15
18 6 Mar 2020(169 ngày trước)

16
29 7 Thg 7 2020(46 ngày trước)

17
31 14 Tháng 8 2020(8 ngày trước)

18
24 12 có thể 2020(102 ngày trước)

19
36 19 Tháng sáu 2020(64 ngày trước)

20
23 23 Tháng sáu 2020(60 ngày trước)

Các cặp phổ biến nhất

12 +
45
12

4 +
35
11

7 +
13
11

9 +
20
11

1 +
19
10

Các cặp liên tiếp nhiều nhất

21 +
22
10

2 +
3
9

4 +
5
7

9 +
10
7

27 +
28
7

Bộ ba phổ biến nhất

7 +
17 +
43
4

13 +
20 +
45
4

25 +
37 +
41
4

1 +
3 +
27
3

1 +
6 +
42
3

Bộ ba liên tiếp nhiều nhất

29 +
30 +
31
hai lần

7 +
8 +
9
Một lần

11 +
12 +
13
Một lần

15 +
16 +
17
Một lần

19 +
20 +
21
Một lần

Đánh giá bài viết