Chuyển Powerball

Bản dịch của "Powerball" sang tiếng Anh:

Powerball là bảy.

Và chúng ta bắt đầu. Powerball là bảy.

nguồn
than phiền

Tên tập đoàn: OpenSubtitles2018. Giấy phép: không được chỉ định. Người giới thiệu: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Đây là số Powerball chính.

Đây là số Powerball chính thức của bạn.

nguồn
than phiền

Tên tập đoàn: OpenSubtitles2018. Giấy phép: không được chỉ định. Người giới thiệu: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Đọc lại số PowerBall xem nào?

Số Powerball lại là gì?

nguồn
than phiền

Tên tập đoàn: OpenSubtitles2018. Giấy phép: không được chỉ định. Người giới thiệu: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Tớ vừa gọi cho tổng đài Powerball.

Vì vậy, tôi vừa gọi đường dây nóng Powerball.

nguồn
than phiền

Tên tập đoàn: OpenSubtitles2018. Giấy phép: không được chỉ định. Người giới thiệu: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Giống như thắng trò Powerball 4 lần liên tiếp ấy.

Anh bạn, nó giống như chiến thắng Powerball bốn lần liên tiếp.

nguồn
than phiền

Tên tập đoàn: OpenSubtitles2018. Giấy phép: không được chỉ định. Người giới thiệu: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Tớ biết, nhưng mà này, mình có số Powerball, mình thắng những 3đô la!

tôi biết điều đó, nhưng hãy nhìn, chúng tôi có số Powerball. Chung ta đa thăng $3!

nguồn
than phiền

Tên tập đoàn: OpenSubtitles2018. Giấy phép: không được chỉ định. Người giới thiệu: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Bản dịch của "Powerball" bằng tiếng Pháp

Đánh giá bài viết