Powerball số kết quả powerball mới nhất

Xổ số Powerball của Mỹ (5 из 69 + 1 của 26)
CÁCH CHƠI POWERBALL

Để chơi Cơ hội PowerBall, bạn phải chọn một sự kết hợp của 5 số từ 1 đến 50 và 1 số phụ từ 1 đến 20 hoặc chọn QuickPick và hệ thống xử lý xổ số sẽ chọn ngẫu nhiên 6 những con số may mắn cho bạn.
Kết quả trò chơi được bốc thăm vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần lúc 21:00 tại Etv. Trong quá trình phát sóng, các 5 số chiến thắng từ bộ 50 bóng được rút ra cộng với số tiền thưởng.
Bạn có thể chơi bao nhiêu bảng tùy thích cũng như chọn tùy chọn Rút nhiều sẽ cho phép bạn chơi các số giống nhau qua nhiều lần rút.
Bán vé kết thúc lúc 20:30.

Kết quả xổ số PowerBall được quay vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần lúc 21:00.

TÙY CHỌN TRÚNG THƯỞNG BÓNG ĐÁ
Div Số phù hợp Tỷ lệ cược Pool Fund PowerBall Pool Fund PowerBall Plus Parimutuel % Giải thưởng % Thanh toán %
1 Năm con số chính xác + BÓNG ĐÁ 42,375,200 55,384,977 27,692,488 70.73% 54.46% 26.14%
2 Năm con số chính xác 2,230,274 214,106 107,053 5.19% 4.00% 1.92%
3 Bốn số chính xác + BÓNG ĐÁ 188,334 11,300 5,650 3.25% 2.50% 1.20%
4 Bốn số chính xác 9,912 1,009 504 5.51% 4.24% 2.04%
5 Ba số chính xác + BÓNG ĐÁ 4,280 493 247 6.23% 4.80% 2.30%
6 Ba số chính xác 225 22 11 5.19% 4.00% 1.92%
7 Hai số chính xác + BÓNG ĐÁ 299 22 11 3.90% 3.00% 1.44%
8 Một số chính xác + BÓNG ĐÁ 57 Cố định R15 Cố định R7.5 N / A 10.99% 5.27%
9 TRẬN ĐẤU POWERBALL 35 Cố định R10 Đã sửa R7 N / A 12.01% 5.77%

Powerball : vật

Tốt bụng: không gian tên toàn cầu

  • :
    • ⇒ |

Powerball.balls() ⇒

Nhận bóng tối đa cho một ngày nhất định

Tốt bụng: phương thức trả về tĩnh: – trắng, bóng tối đa màu đỏ

Param Kiểu Mặc định Sự miêu tả
Ngày kiểm tra

Thí dụ (Bóng tối đa hiện tại)
// trả lại
powerball.balls()
Thí dụ (Bóng tối đa cũ)
// trả lại
powerball.balls(Ngày mới('1/8/2009'))

Powerball.numbers() ⇒

Nhận số chiến thắng trong quá khứ

Tốt bụng: phương thức trả về tĩnh: – Giải quyết cho mảng các đối tượng chiến thắngVí dụ (Nhận số hiện tại)
powerball.numbers().sau đó(người chiến thắng => {
console.log(người chiến thắng)
})

Powerball.frequencies(người chiến thắng) ⇒

Tính tần số của màu trắng & quả bóng đỏ

Tốt bụng: phương thức trả về tĩnh: – khóa bằng số, giá trị là tần số

Param Kiểu Sự miêu tả
người chiến thắng Các con số chiến thắng từ

Thí dụ (Nhận số lượng tần suất)
console.log(powerball.frequencies(người chiến thắng))

Powerball.p Dự đoán(trắng, đỏ, ) ⇒

Dự đoán số trúng thưởng

Tốt bụng: phương thức trả về tĩnh: – Những con số bạn nên chơi

Param Kiểu Mặc định Sự miêu tả
trắng Dãy tần số bóng trắng từ
đỏ Dãy tần số bóng đỏ từ
Các ngày khác nhau có các bộ bóng khác nhau

Thí dụ (Nhận dự đoán)
var f = powerball.frequencies(người chiến thắng)
console.log(powerball.p dự đoán(f. trắng, f.red))
Thí dụ (Dự đoán cho một ngày cũ)
console.log(powerball.p dự đoán(f. trắng, f.red, Ngày mới('1/1/98')))

Powerball.payout(hái, người chiến thắng, trò chơi quyền lực) ⇒ |

Tốt bụng: phương thức trả về tĩnh: | – đúng với jackpot, nếu Số: số tiền bạn đã giành được

Param Kiểu Sự miêu tả
hái Chọn số của bạn (6-mảng độ dài)
người chiến thắng Một trận hòa duy nhất từ
trò chơi quyền lực Bạn đã đánh dấu quyền chơi trên vé của mình chưa?

Thí dụ (Kiểm tra xem bạn đã thắng)
powerball.numbers().sau đó(người chiến thắng => {
console.log(powerbal.payout(, won.pop(), thật))
})

Đánh giá bài viết