Các nhà tổ chức xổ số ở Nga

Xổ số trúng thưởng nhiều nhất ở Nga (danh sách, số liệu thống kê 2018-2019 của năm, đánh giá của người chơi)

Yêu cầu chung đối với xổ số

Yêu cầu chính: ít nhất một nửa số tiền thu được từ việc bán vé phải được chuyển vào quỹ giải thưởng. Nếu thiết bị của bạn không thể đáp ứng yêu cầu này để bốc thăm, kỹ thuật này không thể được sử dụng. Phần còn lại của quỹ được phân bổ như sau:

  • 6-8% - thanh toán tiền in vé bằng phương pháp đánh máy;
  • 10% - từ thiện;
  • ở gần 25% - lương cho nhà phân phối vé

Phần còn lại trả tiền thuê văn phòng, lương nhân viên và các chi phí chung khác.
Để giảm chi phí nắm giữ bản vẽ, một doanh nhân không được mua thiết bị xổ số (thiết bị kỹ thuật, với sự trợ giúp của các kết hợp chiến thắng của các yếu tố được tạo ra). Thay vào đó, bạn có thể tìm nhà điều hành xổ số. Các công ty này có các thiết bị cần thiết, đã được cơ quan quản lý xác minh và thấy phù hợp để tổ chức xổ số. Trong trường hợp này, bạn chỉ bán vé và trao giải thưởng. Khi chọn một kế hoạch làm việc như vậy, hãy nhớ: cả hai đối tác phải có giấy phép: và nhà điều hành, và người tổ chức xổ số.

Các nhà tổ chức xổ số ở Nga

Kế hoạch ra mắt từng bước cho xổ số điện toán

Xin giấy phép kinh doanh xổ số điện toán không khác với đăng ký xổ số truyền thống. Sự khác biệt bắt đầu sau: bạn không cần in vé, tìm cách truyền bá chúng, v.v.. Chi phí chính sẽ là chi phí mua thiết bị - thiết bị đầu cuối xổ số, mỗi cái có giá khoảng một trăm nghìn rúp.

Chúng nên được đặt ở những nơi, khán giả của bạn đang đi đâu. ví dụ, trong văn phòng của nhà cái cá cược và những nơi khác, cái nào cũng cần xin giấy phép.

Thuận tiện nhất là mua thiết bị đầu cuối từ các nhà khai thác xổ số: thiết bị của họ đã được thử nghiệm, và bản thân họ có các giấy phép cần thiết. Bạn, như một nhà tổ chức, sẽ có lợi hơn khi làm việc với các nhà khai thác, thay vì, để trả thêm tiền cho những người tạo ra xổ số và tự mình tiến hành xổ số.

Sự khác biệt giữa thiết bị đầu cuối và máy đánh bạc là, rằng thông qua đầu tiên có thông tin, bán vé và phát hành các giải thưởng nhỏ. Thứ hai - thiết bị đặc biệt để đánh bạc.

Khi tổ chức xổ số điện toán, không cần đăng kết quả quay thưởng trên các phương tiện truyền thông - người chơi có thể tự mình tìm hiểu kết quả quay thưởng thông qua cùng một thiết bị đầu cuối. Cách tổ chức xổ số này dễ hơn nhiều và ít cần đầu tư hơn..

Khoản đầu tư chính sẽ được yêu cầu để mua thiết bị đầu cuối xổ số, dịch vụ của họ, và trả tiền thuê mặt bằng. Vé điện tử rẻ hơn truyền thống, nhưng chi phí của nó thấp hơn vài lần.

Số lượng người chơi mỗi trận thấp có thể là một vấn đề. Cho đến nay, xổ số điện tử không quá phổ biến, như vẽ truyền thống, nhưng một doanh nghiệp như vậy cũng có lãi. Nhưng với sự kết hợp thành công của các trường hợp, số tiền lãi từ xổ số điện toán có thể ít hơn một chút 50% tổng giá vé đã bán.

Đánh giá bài viết