Mega hàng triệu

Người chiến thắng Mega hàng triệu

Xác suất chiến thắng

Xác suất chiến thắng có thể được tính toán bằng toán học. ví dụ, xác suất trúng giải độc đắc là 1 từ C755⋅15{\displaystyle C_{75}^{5}\cdot 15}. (75 các biến thể của quả bóng X đầu tiên 74 biến thể của quả bóng thứ hai X 73 biến thể của chữ X thứ ba 72 biến thể của chữ X thứ tư 71 lựa chọn năm)/(5 X 4 X 3 X 2 X 1) hoặc là 5! (năm giai thừa), và số kết quả phải được nhân với 15 (15 các tùy chọn khả thi "Mega Ball"). Như vậy, (75 X 74 X 73 X 72 X 71)/(5 X 4 X 3 X 2 X 1) X 15 = 258 890 850. Con số này có nghĩa là, rằng một người chơi có một cơ hội trong số 258 890 850 để giành được giải độc đắc. Tương tự như vậy, cơ hội giành được giải thưởng $1 triệu - 1 từ C755⋅1514{\displaystyle C_{75}^{5}\cdot 15/14} = 1 của 18 492 204. Xác suất chung để giành được giải thưởng là 1 của 14,7.

Những trạng thái, tham gia vẽ bây giờ và trong tương lai

Quyền hạn Ngày tham gia
Arizona 18 Tháng tư 2010
Arkansas 31 tháng Giêng 2010
California 22 tháng sáu 2005
Connecticut 31 tháng Giêng 2010
Colorado 16 có thể 2010
Delaware 31 tháng Giêng 2010
Vùng Columbia 31 tháng Giêng 2010
Florida 15 có thể 2013
Georgia 1996
Idaho 31 tháng Giêng 2010
Illinois 1996
Indiana 31 tháng Giêng 2010
Iowa 31 tháng Giêng 2010
Kansas 31 tháng Giêng 2010
Kentucky 31 tháng Giêng 2010
Louisiana 16 Tháng mười một 2011
Maine 9 có thể 2010
Maryland 1996
Massachusetts 1996
Michigan 1996
Minnesota 31 tháng Giêng 2010
Missouri 31 tháng Giêng 2010
Montana 1 Martha 2010
Nebraska 20 Martha 2010
Mới Hampshire 31 tháng Giêng 2010
Áo mới 1999
New Mexico 31 tháng Giêng 2010
Newyork 2002
bắc Carolina 31 tháng Giêng 2010
Bắc Dakota 31 tháng Giêng 2010
Ohio 2002
Oklahoma 31 tháng Giêng 2010
Oregon 28 Martha 2010
Pennsylvania 31 tháng Giêng 2010
đảo Rhode 31 tháng Giêng 2010
phía Nam Carolina 31 tháng Giêng 2010
Nam Dakota 16 có thể 2010
Tennessee 31 tháng Giêng 2010
Texas 2003
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ 4 Tháng Mười 2010
Vermont 31 tháng Giêng 2010
Virginia 1996
Washington 2002
phia Tây Virginia 31 tháng Giêng 2010
Wisconsin ?
Wyoming Không có dữ liệu

Bang alabama, Alaska, Hawaii, Mississippi, Nevada và Utah hiện không tổ chức xổ số trong lãnh thổ của họ do luật pháp hoặc ủy quyền hiến pháp. Puerto Rico tổ chức rút thăm xổ số trên lãnh thổ của mình, tuy nhiên không tham gia xổ số Mega Millions và, theo dữ liệu nhận được vào tháng 10 2013 của năm, không có kế hoạch tham gia bốc thăm. 14 Martha 2013 trong năm Wyoming trở thành 44 Nhân Viên, ai đã thành lập xổ số, tuy nhiên, vé không được bán trên lãnh thổ của nó.

Ghi lại giải đặc biệt

Giải độc đắc xổ số Mega Millions lớn nhất, tuyên bố ở cấp độ $640 triệu (trong trường hợp thanh toán hàng năm) tại thời điểm bốc thăm hoặc $462 triệu (tiền mặt), đã chơi 30 Martha 2012 của năm. Ước tính ban đầu về hoạt động in vào thứ Sáu (sau khi lưu hành 27 Martha, jackpot của ai đã dừng lại ở $363 hàng triệu lần thanh toán liên tiếp) bằng nhau $476 hàng triệu (sau đó giải độc đắc tăng lên $500 triệu trở lên $540 triệu). Doanh số bán vé nhanh chóng đẩy giải độc đắc lên $656 hàng triệu thanh toán hàng năm và $474 triệu tiền mặt. Chi phí rút thăm xổ số Mega Millions, sau chiến thắng jackpot trước 24 tháng Giêng 2012 của năm, được ước tính ít nhất trong $1,5 tỷ. Tổng cộng, họ tuyên bố quyền giành chiến thắng 3 người mua vé số (một từ Illinois, Kansas và Maryland.

Giải độc đắc cao thứ hai theo kích thước $636 hàng triệu đã được xổ số 17 Tháng mười hai 2013 của năm. Tiền thắng cược được chia cho những người sở hữu hai tấm vé, từ California và Georgia.

Giải độc đắc lớn thứ ba trong $390 hàng triệu đã được xổ số trong một tuần hoàn của 6 Martha 2007 của năm. 2 người chơi, một từ Georgia và một từ New Jersey, chia sẻ với nhau kỷ lục chiến thắng tại thời điểm đó. Cả hai người chiến thắng đều chọn thanh toán bằng tiền mặt, chia sẻ với nhau $233 triệu.

Giải độc đắc hàng năm lớn thứ 4 ($380 triệu) và giải độc đắc lớn thứ hai tiền mặt ($240 triệu), đã chơi 4 tháng Giêng 2011 của năm. Hai người giữ vé, một trong những thác Post, Idaho, và một từ Ifrat, bang Washington, đoán tất cả sáu số, nhận bởi $190 mỗi triệu (thanh toán hàng năm). Cả hai người chơi cũng quyết định thu tiền thắng cược của họ.

Đánh giá bài viết