Xổ số Mega hàng triệu

Xổ số Florida - lớn hàng triệu - cách chơi

Megaplier®

Megaplier là một tính năng đặc biệt cho phép người chơi giành được gấp hai đến năm lần giải thưởng không phải jackpot của họ, chỉ là cho $1 nhiều hơn mỗi lần chơi! Người chơi phải chọn tùy chọn Megaplier trên phiếu phát MEGA MILLIONS của mình hoặc nói với nhà bán lẻ rằng anh / cô ấy muốn mua Megaplier. Số Megaplier, được chọn ngay trước khi bốc thăm MEGA MILLIONS, sẽ xác định hệ số cho trận hòa đó. Xem biểu đồ bên dưới để biết tất cả các khoản thanh toán giải Megaplier.

MEGA TRIỆU ODDS và GIẢI THƯỞNG MEGAPLIERPRIZES (tăng MEGA MEGA không phải jackpot của bạn cho $1 nhiều hơn cho mỗi lần chơi.)
Trận đấu Tỷ lệ cược Giải thưởng x2ODDS 1 trong 3 x3ODDS 1 trong 2.5 x4 ODDS 1 trong 5 x5 ODDS 1 trong 15
+ 1:302,575,350 $20 Triệu *
1:12,607,306 $1 Triệu $2 Triệu $3 Triệu $4 Triệu $5 Triệu
+ 1:931,001 $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000
1:38,792 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500
+ 1:14,547 $200 $400 $600 $800 $1,000
1:606 $10 $20 $30 $40 $50
+ 1:693 $10 $20 $30 $40 $50
+ 1:89 $4 $8 $12 $16 $20
1:37 $2 $4 $6 $8 $10

*$20 hàng triệu giải đặc biệt bắt đầu

Làm thế nào để chiến thắng

Mỗi tối thứ Ba và thứ Sáu, các bản vẽ MEGA MILLIONS được thực hiện, trong đó năm trong số 70 con số (bóng trắng) và một số Mega Ball giữa 1 và 25 (quả bóng vàng) sẽ được rút ra một cách ngẫu nhiên. Có chín cách để giành được giải thưởng MEGA TRIỆU ĐỒNG bằng cách khớp với các con số trúng thưởng được rút ra trong bản quay số chính thức cho ngày chơi. Khớp tất cả năm số cộng với Mega Ball để giành giải độc đắc hoặc so khớp bất kỳ kết hợp nào không trúng giải độc đắc để giành được các giải thưởng tiền mặt lớn khác!

Tất cả giải thưởng MEGA TRIỆU ĐỒNG đều được thanh toán, ngoại trừ giải độc đắc. Giải jackpot sẽ được chia cho tất cả các lượt chơi trúng giải jackpot ở tất cả các tiểu bang MEGA TRIỆU. Giải độc đắc sẽ được trả bằng 30 thanh toán hàng năm đã tốt nghiệp hoặc thanh toán tiền mặt một lần với số tiền giảm. Nếu không có người trúng giải độc đắc, tiền trong nhóm giải độc đắc sẽ chuyển sang lần rút MEGA TRIỆU ĐỒNG tiếp theo.

Tất cả các giải thưởng MEGA TRIỆU ĐỒNG phải được xác nhận tại tiểu bang nơi vé đã được mua. MEGA TRIỆU giải thưởng phải được nhận trong vòng 180 ngày sau ngày rút thăm trúng thưởng. Thuế thu nhập liên bang sẽ được khấu trừ khỏi giải thưởng MEGA TRIỆU ĐỒNG theo yêu cầu của Bộ luật Doanh thu Nội bộ tại thời điểm thanh toán được thực hiện. Bất kỳ liên bang bổ sung nào, thuế tiểu bang và / hoặc địa phương sẽ do người thắng cuộc chịu trách nhiệm. Giải thưởng lên đến $1 một triệu có thể được yêu cầu tại một văn phòng quận Xổ số Florida. Giải thưởng của hơn $1 triệu phải được yêu cầu tại Trụ sở Xổ số ở Tallahassee. Đọc thêm về cách nhận giải thưởng Xổ số.

Nếu bạn yêu cầu một giải thưởng chiến thắng Vé Chơi trước trước khi tất cả các lần rút thăm trên vé diễn ra, bạn sẽ được cấp một vé tiếp tục cho các lần quay còn lại với cùng số lần chơi với vé ban đầu.

Tất cả các giải thưởng phải được yêu cầu trong 180 ngày của ngày vẽ được áp dụng. Tất cả các giải thưởng MEGA TRIỆU ĐỒNG phải được xác nhận tại tiểu bang nơi vé đã được mua.

Đánh giá bài viết