Anh quốc xổ số cộng với sự giúp đỡ & faq

Xổ số Superlotto plus của bang California - cách chơi từ Nga

Số quá hạn nhiều nhất

Những con số này đã tồn tại lâu nhất trong số những con số không được rút ra trong Lotto Plus 1. Thống kê dưới đây cho biết đã bao nhiêu ngày kể từ khi mỗi số xuất hiện lần cuối và mỗi số đã xuất hiện tổng thể bao nhiêu lần.

32
197 1 Tháng tư 2020(143 ngày trước)

4
210 22 Tháng tư 2020(122 ngày trước)

7
195 6 có thể 2020(108 ngày trước)

51
28 27 có thể 2020(87 ngày trước)

30
207 10 Tháng sáu 2020(73 ngày trước)

9
209 13 Tháng sáu 2020(70 ngày trước)

Tần số số chính

Xem tần suất mỗi Lotto Plus 1 con số đã được rút ra tổng thể. Xem các thống kê này dưới dạng bảng hoặc biểu đồ bằng cách chọn một tùy chọn ở trên.

1
208 5 Tháng 8 2020(17 ngày trước)

2
207 8 Tháng 8 2020(14 ngày trước)

3
185 24 Tháng sáu 2020(59 ngày trước)

4
210 22 Tháng tư 2020(122 ngày trước)

5
194 19 Tháng 8 2020(3 ngày trước)

6
196 22 Thg 7 2020(31 ngày trước)

7
195 6 có thể 2020(108 ngày trước)

8
215 8 Tháng 8 2020(14 ngày trước)

9
209 13 Tháng sáu 2020(70 ngày trước)

10
182 8 Tháng 8 2020(14 ngày trước)

11
225 15 Tháng 8 2020(7 ngày trước)

12
194 15 Tháng 8 2020(7 ngày trước)

13
196 15 Thg 7 2020(38 ngày trước)

14
189 24 Tháng sáu 2020(59 ngày trước)

15
223 19 Tháng 8 2020(3 ngày trước)

16
185 19 Tháng 8 2020(3 ngày trước)

17
224 8 Tháng 8 2020(14 ngày trước)

18
183 18 Thg 7 2020(35 ngày trước)

19
200 12 Tháng 8 2020(10 ngày trước)

20
200 12 Tháng 8 2020(10 ngày trước)

21
211 11 Thg 7 2020(42 ngày trước)

22
208 12 Tháng 8 2020(10 ngày trước)

23
217 5 Tháng 8 2020(17 ngày trước)

24
204 15 Thg 7 2020(38 ngày trước)

25
197 15 Tháng 8 2020(7 ngày trước)

26
211 29 Thg 7 2020(24 ngày trước)

27
223 29 Thg 7 2020(24 ngày trước)

28
195 19 Tháng 8 2020(3 ngày trước)

29
208 22 Thg 7 2020(31 ngày trước)

30
207 10 Tháng sáu 2020(73 ngày trước)

31
215 19 Tháng 8 2020(3 ngày trước)

32
197 1 Tháng tư 2020(143 ngày trước)

33
212 25 Thg 7 2020(28 ngày trước)

34
196 27 Tháng sáu 2020(56 ngày trước)

35
207 12 Tháng 8 2020(10 ngày trước)

36
211 19 Tháng 8 2020(3 ngày trước)

37
208 1 Tháng 8 2020(21 ngày trước)

38
179 4 Thg 7 2020(49 ngày trước)

39
191 15 Tháng 8 2020(7 ngày trước)

40
226 8 Thg 7 2020(45 ngày trước)

41
205 15 Tháng 8 2020(7 ngày trước)

42
214 8 Thg 7 2020(45 ngày trước)

43
213 1 Tháng 8 2020(21 ngày trước)

44
226 5 Tháng 8 2020(17 ngày trước)

45
204 18 Thg 7 2020(35 ngày trước)

46
195 25 Thg 7 2020(28 ngày trước)

47
209 22 Thg 7 2020(31 ngày trước)

48
207 8 Tháng 8 2020(14 ngày trước)

49
210 8 Tháng 8 2020(14 ngày trước)

50
35 25 Thg 7 2020(28 ngày trước)

51
28 27 có thể 2020(87 ngày trước)

52
45 22 Thg 7 2020(31 ngày trước)

* Những con số 50, 51, và 52 chỉ được thêm vào Lotto Plus 1 trong 2017, vì vậy chúng đã được rút ra ít lần hơn nhiều so với tất cả các số khác.

Các cặp phổ biến nhất

5 +
44
36

23 +
27
35

29 +
33
35

11 +
27
34

37 +
41
34

Các cặp liên tiếp nhiều nhất

31 +
32
29

20 +
21
28

25 +
26
27

33 +
34
27

19 +
20
26

Bộ ba phổ biến nhất

1 +
7 +
47
9

3 +
22 +
45
8

4 +
5 +
44
8

4 +
21 +
44
8

6 +
39 +
45
8

Bộ ba liên tiếp nhiều nhất

42 +
43 +
44
7

29 +
30 +
31
5

16 +
17 +
18
4

19 +
20 +
21
4

24 +
25 +
26
4

Kết quả xổ số / Lotto Plus

6455 Lotto20.08.2020Lotto Plus
 • 02
 • 05
 • 08
 • 16
 • 37
 • 38
 • 06
 • 12
 • 13
 • 20
 • 27
 • 31
6454 Lotto18.08.2020Lotto Plus
 • 03
 • 10
 • 16
 • 33
 • 38
 • 48
 • 15
 • 19
 • 28
 • 31
 • 46
 • 48
6453 Lotto15.08.2020Lotto Plus
 • 09
 • 17
 • 21
 • 24
 • 27
 • 34
 • 04
 • 06
 • 26
 • 27
 • 30
 • 39
6452 Lotto13.08.2020Lotto Plus
 • 11
 • 12
 • 14
 • 26
 • 38
 • 48
 • 09
 • 14
 • 28
 • 31
 • 34
 • 41
6451 Lotto11.08.2020Lotto Plus
 • 03
 • 12
 • 17
 • 19
 • 25
 • 41
 • 04
 • 13
 • 21
 • 23
 • 31
 • 44
6450 Lotto08.08.2020Lotto Plus
 • 02
 • 04
 • 22
 • 26
 • 31
 • 35
 • 04
 • 06
 • 07
 • 14
 • 28
 • 29
6449 Lotto06.08.2020Lotto Plus
 • 01
 • 05
 • 07
 • 25
 • 28
 • 32
 • 11
 • 16
 • 17
 • 20
 • 31
 • 39
6448 Lotto04.08.2020Lotto Plus
 • 01
 • 07
 • 11
 • 17
 • 22
 • 38
 • 03
 • 10
 • 17
 • 20
 • 35
 • 37
6447 Lotto01.08.2020Lotto Plus
 • 08
 • 29
 • 30
 • 39
 • 44
 • 48
 • 10
 • 34
 • 39
 • 40
 • 46
 • 49
6446 Lotto30.07.2020Lotto Plus
 • 03
 • 04
 • 08
 • 40
 • 43
 • 46
 • 10
 • 16
 • 19
 • 26
 • 36
 • 49
6445 Lotto28.07.2020Lotto Plus
 • 01
 • 11
 • 16
 • 25
 • 28
 • 43
 • 11
 • 14
 • 23
 • 25
 • 34
 • 43
6444 Lotto25.07.2020Lotto Plus
 • 09
 • 12
 • 17
 • 24
 • 45
 • 48
 • 07
 • 10
 • 13
 • 38
 • 41
 • 42
6443 Lotto23.07.2020Lotto Plus
 • 05
 • 06
 • 07
 • 10
 • 36
 • 46
 • 10
 • 18
 • 29
 • 39
 • 40
 • 41
6442 Lotto21.07.2020Lotto Plus
 • 08
 • 10
 • 23
 • 24
 • 25
 • 49
 • 02
 • 08
 • 12
 • 24
 • 28
 • 35
6441 Lotto18.07.2020Lotto Plus
 • 03
 • 06
 • 15
 • 21
 • 32
 • 44
 • 07
 • 19
 • 24
 • 35
 • 37
 • 41
6440 Lotto16.07.2020Lotto Plus
 • 05
 • 09
 • 27
 • 33
 • 39
 • 44
 • 02
 • 10
 • 13
 • 33
 • 39
 • 42
6439 Lotto14.07.2020Lotto Plus
 • 01
 • 07
 • 17
 • 26
 • 28
 • 46
 • 30
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 47
6438 Lotto11.07.2020Lotto Plus
 • 06
 • 13
 • 31
 • 34
 • 36
 • 40
 • 01
 • 03
 • 13
 • 15
 • 21
 • 45
6437 Lotto09.07.2020Lotto Plus
 • 01
 • 09
 • 12
 • 20
 • 32
 • 45
 • 18
 • 21
 • 24
 • 27
 • 29
 • 35
6436 Lotto07.07.2020Lotto Plus
 • 04
 • 12
 • 18
 • 22
 • 27
 • 28
 • 15
 • 16
 • 30
 • 38
 • 45
 • 49
6435 Lotto04.07.2020Lotto Plus
 • 03
 • 10
 • 17
 • 22
 • 37
 • 40
 • 14
 • 21
 • 27
 • 30
 • 41
 • 45
6434 Lotto02.07.2020Lotto Plus
 • 01
 • 03
 • 04
 • 12
 • 19
 • 40
 • 01
 • 27
 • 28
 • 30
 • 35
 • 38
6433 Lotto30.06.2020Lotto Plus
 • 03
 • 13
 • 19
 • 35
 • 40
 • 43
 • 05
 • 08
 • 10
 • 15
 • 30
 • 37
6432 Lotto27.06.2020Lotto Plus
 • 08
 • 30
 • 32
 • 37
 • 41
 • 43
 • 14
 • 19
 • 27
 • 31
 • 35
 • 38
6431 Lotto25.06.2020Lotto Plus
 • 35
 • 41
 • 42
 • 43
 • 48
 • 49
 • 14
 • 18
 • 20
 • 26
 • 29
 • 42
6430 Lotto23.06.2020Lotto Plus
 • 01
 • 09
 • 25
 • 41
 • 42
 • 48
 • 13
 • 20
 • 22
 • 31
 • 38
 • 49
6429 Lotto20.06.2020Lotto Plus
 • 03
 • 14
 • 37
 • 41
 • 45
 • 49
 • 13
 • 14
 • 16
 • 23
 • 25
 • 44
6428 Lotto18.06.2020Lotto Plus
 • 07
 • 09
 • 10
 • 15
 • 30
 • 46
 • 05
 • 18
 • 27
 • 40
 • 45
 • 48
6427 Lotto16.06.2020Lotto Plus
 • 04
 • 11
 • 17
 • 23
 • 30
 • 36
 • 03
 • 27
 • 28
 • 40
 • 45
 • 49
6426 Lotto13.06.2020Lotto Plus
 • 04
 • 16
 • 25
 • 27
 • 31
 • 46
 • 16
 • 18
 • 25
 • 31
 • 35
 • 42
Bốc thăm lưu trữ
6426 – 645513.06.2020 – 20.08.2020 6326 – 642524.10.2019 – 11.06.2020 6226 – 632505.03.2019 – 22.10.2019 6126 – 622514.07.2018 – 02.03.2019
6026 – 612523.11.2017 – 12.07.2018 5926 – 602504.04.2017 – 21.11.2017 5826 – 592513.08.2016 – 01.04.2017 5726 – 582524.12.2015 – 11.08.2016
5626 – 572505.05.2015 – 22.12.2015 5526 – 562513.09.2014 – 02.05.2015 5426 – 552523.01.2014 – 11.09.2014 5326 – 542504.06.2013 – 21.01.2014
5226 – 532513.10.2012 – 01.06.2013 5126 – 522523.02.2012 – 11.10.2012 5026 – 512505.07.2011 – 21.02.2012 4926 – 502513.11.2010 – 02.07.2011
4826 – 492525.03.2010 – 11.11.2010 4726 – 482504.08.2009 – 23.03.2010 4626 – 472513.12.2008 – 01.08.2009 4526 – 462524.04.2008 – 11.12.2008
4426 – 452504.09.2007 – 22.04.2008 4326 – 442520.09.2006 – 01.09.2007 4226 – 432505.10.2005 – 16.09.2006 4126 – 422520.10.2004 – 01.10.2005
4026 – 412505.11.2003 – 16.10.2004 3926 – 402520.11.2002 – 01.11.2003 3826 – 392505.12.2001 – 16.11.2002 3726 – 382520.12.2000 – 01.12.2001
3626 – 372505.01.2000 – 16.12.2000 3526 – 362520.01.1999 – 01.01.2000 3426 – 352504.02.1998 – 16.01.1999 3326 – 342519.02.1997 – 31.01.1998
3226 – 332506.03.1996 – 15.02.1997 3126 – 322522.03.1995 – 02.03.1996 3026 – 312506.04.1994 – 18.03.1995 2926 – 302521.04.1993 – 02.04.1994
2826 – 292506.05.1992 – 17.04.1993 2726 – 282525.05.1991 – 02.05.1992 2626 – 272509.06.1990 – 18.05.1991 2526 – 262524.06.1989 – 02.06.1990
2426 – 252509.07.1988 – 17.06.1989 2326 – 242525.07.1987 – 02.07.1988 2226 – 232509.08.1986 – 18.07.1987 2126 – 222524.08.1985 – 02.08.1986
2026 – 212508.09.1984 – 17.08.1985 1926 – 202525.09.1983 – 01.09.1984 1826 – 192510.10.1982 – 18.09.1983 1726 – 182525.10.1981 – 03.10.1982
1626 – 172509.11.1980 – 18.10.1981 1526 – 162525.11.1979 – 02.11.1980 1426 – 152510.12.1978 – 18.11.1979 1326 – 142525.12.1977 – 03.12.1978
1226 – 132509.01.1977 – 18.12.1977 1126 – 122525.01.1976 – 02.01.1977 1026 – 112509.02.1975 – 18.01.1976 926 – 102518.11.1973 – 02.02.1975
826 – 92516.07.1972 – 11.11.1973 726 – 82522.11.1970 – 09.07.1972 626 – 72512.01.1969 – 15.11.1970 526 – 62526.02.1967 – 05.01.1969
426 – 52504.04.1965 – 19.02.1967 326 – 42512.05.1963 – 28.03.1965 226 – 32511.06.1961 – 05.05.1963 126 – 22512.07.1959 – 04.06.1961
26 – 12528.07.1957 – 05.07.1959 1 – 2527.01.1957 – 21.07.1957
Đánh giá bài viết