Đánh giá xổ số mega triệu người Mỹ

Xổ số Megamillions - cách chơi từ Nga | thế giới xổ số

Megaplier

Megaplier là một tiện ích bổ sung bạn có thể chọn tham gia khi mua vé cho kỳ quay Mega Millions tiêu chuẩn. Nó tốn thêm một khoản phí $1 mỗi dòng để chơi, và có thể tăng số tiền không phải jackpot lên đến năm lần giá trị ban đầu của chúng.

Ngay trước mỗi bản vẽ, số Megaplier được chọn ngẫu nhiên, áp dụng một trong hai, 3x, 4x, hoặc hệ số 5x cho tất cả những người chiến thắng đã chọn chơi. Megaplier giống nhau đối với tất cả người chơi, và có sẵn ở tất cả các tiểu bang tham gia ngoại trừ California.

Xem trang Cách chơi để biết thêm thông tin về Megaplier. Bảng dưới đây cho thấy cách tiện ích bổ sung này có thể tăng giá trị giải thưởng:

Tỷ lệ thanh toán và tỷ lệ Megaplier
Bậc giải thưởng Giải thưởng 2X 3X 4X 5X
Tỷ lệ được rút ra N / A 1 trong 3 1 trong 2.5 1 trong 5 1 trong 15

5 + Mega Ball

Jackpot Jackpot Jackpot Jackpot Jackpot

5

$1 triệu $2 triệu $3 triệu $4 triệu $5 triệu

4 + Mega Ball

$10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000

4

$500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500

3 + Mega Ball

$200 $400 $600 $800 $1,000

3

$10 $20 $30 $40 $50

2 + Mega Ball

$10 $20 $30 $40 $50

1 + Mega Ball

$4 $8 $12 $16 $20

Mega Ball

$2 $4 $6 $8 $10

Đánh giá bài viết