Đăng ký vé "xổ số kiểu Nga"

Ý tưởng kinh doanh cờ bạc: 2 cách tổ chức xổ số

Những gì bạn cần để đăng ký xổ số

Để đăng ký xổ số, bạn sẽ cần:

  • một gói tài liệu để đăng ký trong nhà nước đăng ký xổ số;
  • tuyên bố đăng ký trong sổ đăng ký xổ số của tiểu bang;
  • tư vấn pháp lý.

Đăng ký xổ số là một quá trình gồm nhiều giai đoạn và khá phức tạp về mặt pháp lý. Để tránh các thủ tục giấy tờ và đăng ký xổ số nhanh chóng, tốt hơn là liên hệ với công ty, chuyên cung cấp các dịch vụ này.

Nếu bạn vẫn quyết định tự mình hoàn thành tất cả các tài liệu, sau đó liên hệ với thành phố địa phương của bạn. Tìm danh sách tài liệu trên quầy thông tin, yêu cầu đăng ký xổ số.

Giấy tờ bắt buộc trong danh sách này là thông tin xổ số, trích xuất từ ​​Sổ đăng ký pháp nhân hợp nhất của Nhà nước, thông tin chung về xổ số, tài liệu cấu thành, tài liệu kế toán, giấy chứng nhận của cơ quan thuế. Thành phần của gói tài liệu có thể thay đổi tùy thuộc vào chi tiết cụ thể của các quy định khu vực và nghị định địa phương, nhưng nhìn chung sự khác biệt với danh sách trên sẽ là nhỏ.

Chuẩn bị thông tin chung về xổ số trước. Các điều khoản bắt buộc của tài liệu này: Tên, thời gian của xổ số, điều kiện, thủ tục cho, cách thông báo cho người tham gia về chiến thắng, vé số mẫu.

Tiếp theo, chứng thực các bản sao của biên bản ghi nhớ liên kết với một công chứng viên, giấy chứng nhận đăng ký của nhà tổ chức với tư cách pháp nhân, giấy chứng nhận đăng ký với cơ quan thuế.

Sau đó chuẩn bị tài liệu kế toán, phản ánh quy mô của quỹ giải thưởng trong đó, mô tả giải thưởng (nó có thể giống như tiền mặt, và các mặt hàng khác), chi tiết ngân hàng tổ chức, tổ chức xổ số.

Yêu cầu một giấy chứng nhận từ cơ quan thuế khu vực của bạn rằng bạn không có nợ (thuế chưa thanh toán).

Đánh giá bài viết