Chính thức của EuroMillions

Kết quả Euromillions - từ các lần rút thăm euromillions mới nhất

Hòa Siêu và Hòa Đặc biệt

Rút thăm Siêu và Hòa đặc biệt là những cuộc rút thăm đặc biệt, khi giải độc đắc được đặt ở số tiền đảm bảo (thường là 100 triệu EUR hoặc đôi khi là 130 triệu EUR), bất kể tích lũy. Sự khác biệt giữa Rút thăm Siêu và Rút thăm Đặc biệt là, rằng giải độc đắc Siêu rút thăm có thể được tích lũy cho đến kỳ quay thưởng tiếp theo, trong khi giải độc đắc của Rút thăm Đặc biệt, trong trường hợp không có người chiến thắng, được chia thành các loại sau, có người chiến thắng.
Trận hòa siêu đầu tiên 2011 trong năm trôi qua vào thứ ba 10 Có thể kỷ niệm việc bổ sung rút thăm Hàng triệu Euro hàng tuần thứ hai và thay đổi hình thức xổ số.
Đến nay, các trận Siêu rút thăm sau đây đã được tổ chức:

 • 9 tháng 2 2007 (100 triệu EUR);
 • 28 Tháng Chín 2007 (130 triệu EUR);
 • 8 tháng 2 2008 (130 triệu EUR);
 • 26 Tháng Chín 2008 (130 triệu EUR);
 • 6 Martha 2009 (100 triệu EUR);
 • 18 Tháng Chín 2009 (100 triệu EUR);
 • 5 tháng 2 2010 (100 triệu EUR);
 • 1 Tháng Mười 2010 (100 triệu EUR);
 • 10 có thể 2011 (100 triệu EUR);
 • 4 Tháng Mười 2011 (100 triệu EUR);
 • 28 Tháng Chín 2012 (100 triệu EUR);
 • 22 Martha 2013 (100 triệu EUR);
 • 7 tháng sáu 2013 (100 triệu EUR);
 • 15 Tháng mười một 2013 (100 triệu EUR);
 • 7 Martha 2014 (100 triệu EUR);
 • 3 Tháng Mười 2014 (100 triệu EUR);
 • 6 Martha 2015 (100 triệu EUR)
 • 5 tháng sáu 2015 (100 triệu EUR);
 • 6 Tháng mười một 2015 (100 triệu EUR);
 • 30 Tháng Chín 2016 (130 triệu EUR);
 • 15 Tháng Chín 2017 (130 triệu EUR);
 • 20 Tháng tư 2018 (130 triệu EUR);
 • 21 Tháng Chín 2018 (130 triệu EUR).

(Các quy tắc của trò chơi đã được thay đổi 4 Tháng tư 2011 của năm, một Xổ số Đặc biệt cũng đã được thêm vào. Hiện tại, Lễ bốc thăm đặc biệt vẫn chưa được tổ chức).

Đánh giá bài viết