Kết quả Euromillions cho ngày 26 tháng 7 2019

Euromillions superdraws: 115 triệu bảng vào thứ sáu ngày 3 tháng 7 2020

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 36.686.125,00

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 520.195,46 2
Trận đấu 5 € 80.772,97 3
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 1.975,43 60
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 134,78 938
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 51,55 3,423
Trận đấu 4 € 52,65 1,901
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 10,01 46,054
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 11,37 42,846
Trận đấu 3 € 10,77 85,581
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 5,84 223,352
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 6,63 589,845
Trận đấu 2 € 4,16 1,156,433
Tổng số

2,150,438

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 19 tháng 9 2019.

Bộ bóng: 03

Máy vẽ: 03

2,150,438

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

23,944,555

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

90 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 90 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 49.918.767,00

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 379.140,63 3
Trận đấu 5 € 26.491,85 10
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 3.322,56 39
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao 168,56 € 820
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 110,12 1,752
Trận đấu 4 € 53,93 2,029
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 20,72 24,324
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 14,30 37,264
Trận đấu 3 € 11,14 90,504
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 11,49 124,003
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 8,35 512,384
Trận đấu 2 € 4,14 1,269,449
Tổng số

2,062,581

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 27 tháng 6 2019.

Bộ bóng: 03

Máy vẽ: 03

2,062,581

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

26,177,719

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

79 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 79 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 17.000.000,00

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao 0,00 €
Trận đấu 5 € 199.617,28 6
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 3.816,23 29
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 226,58 521
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao 135,95 € 1,212
Trận đấu 4 € 73,18 1,277
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 24,89 17,295
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 17,46 26,054
Trận đấu 3 € 14,61 58,923
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 12,99 93,752
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 9,31 392,402
Trận đấu 2 € 4,95 906,394
Tổng số

1,497,865

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 25 tháng 7 2019.

Bộ bóng: 09

Máy vẽ: 01

1,497,865

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

22,357,732

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

67 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 67 đã giành được một giải thưởng.

Đánh giá bài viết