Kết quả Euromillions cho ngày 21 tháng 8 2020

Kết quả Euromillions cho Thứ Sáu ngày 30 tháng 9 2016 - vẽ tranh 942

Kết quả rút thăm được liên kết

Kết quả EuroMillions Plus – Thứ sáu ngày 14 tháng 5 2010

 • 2
 • 20
 • 31
 • 35
 • 45
Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Người chiến thắng Số tiền quỹ giải thưởng
Trận đấu 5 € 500.000,00 1 € 500.000,00
Trận đấu 4 € 2.000,00 96 192.000,00 €
Trận đấu 3 € 20,00 4,148 € 82.960,00
Tổng số

4,245 € 774.960,00

Đọc thêm về lễ rút thăm EuroMillions Plus

Joker Pháp + Kết quả – Thứ sáu ngày 14 tháng 5 2010

 • 6
 • 4
 • 5
 • 3
 • 6
 • 3
 • 1

Thông tin về giải thưởng của The French Joker + sẽ sớm được công bố.

Đọc thêm về trận hòa của Joker Pháp

Kết quả Joker của Áo

Với Joker người Áo được vẽ vào những ngày khác với EuroMillions, vui lòng tham khảo trang Joker của Áo để biết kết quả liên quan đến vé của bạn:

Đọc thêm về trận hòa của Joker người Áo

Luxembourg Joker Kết quả – Thứ sáu ngày 14 tháng 5 2010

 • 7
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Người chiến thắng Số tiền quỹ giải thưởng
Trận đấu 6 € 500.000,00 0,00 €
Trận đấu cuối cùng 5 theo thứ tự chính xác € 10.000,00 0,00 €
Trận đấu cuối cùng 4 theo thứ tự chính xác € 1,000,00 4 € 4.000,00
Trận đấu cuối cùng 3 theo thứ tự chính xác € 100,00 27 € 2.700,00
Trận đấu cuối cùng 2 theo thứ tự chính xác € 10,00 347 € 3,470,00
Trận đấu cuối cùng 1 theo thứ tự chính xác € 2,00 3,130 € 6.260,00
Tổng số

3,508 € 16.430,00

Đọc thêm về trận hòa Luxembourg Joker

Kết quả Euromillions cho ngày 21 tháng 8 2020

Ứng dụng EuroMillions MỚI

 • Kiểm tra kết quả
 • Quét vé của bạn (Chỉ dành cho nước Anh)
 • Tạo số ngẫu nhiên
 • Thông báo có thể tùy chỉnh

Tải ứng dụng

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 100.037.101,00 1
Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao 350.432,90 € 14
Trận đấu 5 € 63.284,57 22
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao 7.366,46 € 135
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 292,32 2,268
Trận đấu 4 € 144.40 3,214
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 115,18 5,756
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 32,64 103,596
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 31,08 93,873
Trận đấu 3 € 20,94 148,842
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao 12,86 € 520,787
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 9,83 1,618,776
Tổng số

2,497,284

Chiếc vé trúng giải độc đắc duy nhất trùng khớp 5 số chính và 2 Lucky Stars đã được mua ở Vương quốc Anh.

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 12 tháng 8 2010.

Bộ bóng: E1

Máy vẽ: Máy móc 1

2,497,284

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

66,298,116

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

38 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 38 đã giành được một giải thưởng.

Số EuroMillions (Cuối cùng 10 Hòa)

Ngày rút thăm: Trúng số: Vẽ chi tiết:
Thứ sáu ngày 21 tháng 8 2020
 • 10
 • 15
 • 35
 • 44
 • 50
 • 3
 • 5

Xem thêm thông tin về trận hòa này

Thứ Ba ngày 18 tháng 8 2020
 • 6
 • 12
 • 17
 • 34
 • 42
 • 5
 • 12

Xem thêm thông tin về trận hòa này

Thứ sáu ngày 14 tháng 8 2020
 • 9
 • 10
 • 19
 • 42
 • 49
 • 4
 • 12

Xem thêm thông tin về trận hòa này

Thứ Ba ngày 11 tháng 8 2020
 • 8
 • 13
 • 14
 • 42
 • 50
 • 3
 • 9

Xem thêm thông tin về trận hòa này

Thứ sáu ngày 7 tháng 8 2020
 • 5
 • 20
 • 21
 • 36
 • 41
 • 6
 • 11

Xem thêm thông tin về trận hòa này

Thứ Ba ngày 4 tháng 8 2020
 • 1
 • 2
 • 5
 • 15
 • 42
 • 5
 • 8

Xem thêm thông tin về trận hòa này

Thứ sáu ngày 31 tháng bảy 2020
 • 21
 • 24
 • 30
 • 46
 • 49
 • 2
 • 5

Xem thêm thông tin về trận hòa này

Thứ Ba ngày 28 tháng Bảy 2020
 • 9
 • 13
 • 15
 • 17
 • 34
 • 2
 • 7

Xem thêm thông tin về trận hòa này

Thứ sáu ngày 24 tháng bảy 2020
 • 8
 • 9
 • 27
 • 28
 • 50
 • 4
 • 12

Xem thêm thông tin về trận hòa này

Thứ Ba ngày 21 tháng bảy 2020
 • 14
 • 15
 • 24
 • 29
 • 42
 • 2
 • 4

Xem thêm thông tin về trận hòa này

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 130.000.000,00

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 404.891,93 6
Trận đấu 5 € 37.721,58 15
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 3.294,78 84
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 194,73 1,516
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao 117,97 € 3,493
Trận đấu 4 € 67,62 3,456
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 21,01 51,239
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 15,93 71,403
Trận đấu 3 € 12,73 169,033
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 11,30 269,403
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 8,86 1,031,101
Trận đấu 2 € 4,62 2,427,770
Tổng số

4,028,519

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 29 tháng 12 2016.

Bộ bóng: 05

Máy vẽ: 03

4,028,519

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

55,911,429

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

72 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 72 đã giành được một giải thưởng.

Kết quả rút thăm được liên kết

Kết quả EuroMillions Plus – Thứ sáu ngày 18 tháng 12 2015

 • 9
 • 11
 • 12
 • 22
 • 34
Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Người chiến thắng Số tiền quỹ giải thưởng
Trận đấu 5 € 500.000,00 0,00 €
Trận đấu 4 € 2.000,00 70 € 140,000,00
Trận đấu 3 € 20,00 2,874 € 57.480,00
Tổng số

2,944 197.480,00 €

Đọc thêm về lễ rút thăm EuroMillions Plus

Kết quả Super Star – Thứ sáu ngày 18 tháng 12 2015

Q687I

Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Người chiến thắng Số tiền quỹ giải thưởng
Trận đấu 5 theo thứ tự chính xác CHF250,000,00 1 CHF250,000,00
Đối sánh đầu tiên 2 + Cuối cùng 2 CHF4.371,85 4 CHF17.487,40
Đối sánh đầu tiên 3 + Cuối cùng 1 hoặc đầu tiên 1 + Cuối cùng 3 CHF857,25 17 CHF14,573.25
Đối sánh đầu tiên 4 hoặc Cuối cùng 4 CHF887.05 23 CHF20,402,15
Đối sánh đầu tiên 2 + Cuối cùng 1 hoặc đầu tiên 1 + Cuối cùng 2 CHF317,95 55 CHF17.487,25
Đối sánh đầu tiên 3 hoặc Cuối cùng 3 CHF62,30 152 CHF9.469,60
Đối sánh đầu tiên 1 + Cuối cùng 1 CHF20,70 317 CHF6,561.90
Đối sánh đầu tiên 2 hoặc Cuối cùng 2 CHF10,80 1,753 CHF18.932,40
Đối sánh đầu tiên 1 hoặc Cuối cùng 1 CHF4,30 16,913 CHF72.725,90
Tổng số

19,235 CHF427.639,85

Đọc thêm về trận hòa Super Star

Bỉ Joker + Kết quả – Thứ sáu ngày 18 tháng 12 2015

 • 3
 • 9
 • 6
 • 7
 • 1
 • 8

Chòm sao:tôm hùm

Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Người chiến thắng Số tiền quỹ giải thưởng
Trận đấu 6 thêm Chòm sao € 200.000,00 0,00 €
Trận đấu 6 € 20.000,00 0,00 €
Trận đấu 5 € 2.000,00 3 € 6.000,00
Trận đấu 4 € 200,00 29 € 5.800,00
Trận đấu 3 € 20,00 314 € 6.280,00
Trận đấu 2 € 5,00 3,312 € 16.560,00
Trận đấu 1 € 2,00 33,101 € 66.202,00
Chòm sao € 1,50 14,876 22.314,00 €
Tổng số

51,635 123.156,00 €

Đọc thêm về trận hòa Bỉ Joker +

Kết quả Joker của Áo

Với Joker người Áo được vẽ vào những ngày khác với EuroMillions, vui lòng tham khảo trang Joker của Áo để biết kết quả liên quan đến vé của bạn:

Đọc thêm về trận hòa của Joker người Áo

Luxembourg Joker Kết quả – Thứ sáu ngày 18 tháng 12 2015

 • 7
 • 6
 • 1
 • 7
 • 6
 • 1
Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Người chiến thắng Số tiền quỹ giải thưởng
Trận đấu 6 € 500.000,00 0,00 €
Trận đấu cuối cùng 5 theo thứ tự chính xác € 10.000,00 0,00 €
Trận đấu cuối cùng 4 theo thứ tự chính xác € 1,000,00 0,00 €
Trận đấu cuối cùng 3 theo thứ tự chính xác € 100,00 13 € 1.300,00
Trận đấu cuối cùng 2 theo thứ tự chính xác € 10,00 197 € 1.970,00
Trận đấu cuối cùng 1 theo thứ tự chính xác € 2,00 1,862 € 3.724,00
Tổng số

2,072 € 6.994,00

Đọc thêm về trận hòa Luxembourg Joker

Kết quả Euromillions cho ngày 21 tháng 8 2020

Ứng dụng EuroMillions MỚI

 • Kiểm tra kết quả
 • Quét vé của bạn (Chỉ dành cho nước Anh)
 • Tạo số ngẫu nhiên
 • Thông báo có thể tùy chỉnh

Tải ứng dụng

Kết quả rút thăm được liên kết

Kết quả EuroMillions Plus – Thứ sáu ngày 20 tháng 5 2016

 • 8
 • 14
 • 15
 • 30
 • 47
Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Người chiến thắng Số tiền quỹ giải thưởng
Trận đấu 5 € 500.000,00 1 € 500.000,00
Trận đấu 4 € 2.000,00 43 € 86,000,00
Trận đấu 3 € 20,00 2,142 € 42.840,00
Tổng số

2,186 € 628.840,00

Đọc thêm về lễ rút thăm EuroMillions Plus

Kết quả Super Star – Thứ sáu ngày 20 tháng 5 2016

J906I

Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Người chiến thắng Số tiền quỹ giải thưởng
Trận đấu 5 theo thứ tự chính xác CHF0,00 CHF0,00
Đối sánh đầu tiên 2 + Cuối cùng 2 CHF2,653.40 5 CHF13.267,00
Đối sánh đầu tiên 3 + Cuối cùng 1 hoặc đầu tiên 1 + Cuối cùng 3 CHF2.764,00 4 CHF11.056,00
Đối sánh đầu tiên 4 hoặc Cuối cùng 4 CHF859,90 18 CHF15,478.20
Đối sánh đầu tiên 2 + Cuối cùng 1 hoặc đầu tiên 1 + Cuối cùng 2 CHF288,40 46 CHF13.266,40
Đối sánh đầu tiên 3 hoặc Cuối cùng 3 CHF52.10 138 CHF7.189,80
Đối sánh đầu tiên 1 + Cuối cùng 1 CHF19,75 252 CHF4,977,00
Đối sánh đầu tiên 2 hoặc Cuối cùng 2 CHF10,90 1,320 CHF14,388.00
Đối sánh đầu tiên 1 hoặc Cuối cùng 1 CHF4.10 13,467 CHF55,214,70
Tổng số

15,250 CHF134.837,10

Đọc thêm về trận hòa Super Star

Bỉ Joker + Kết quả – Thứ sáu ngày 20 tháng 5 2016

 • 7
 • 2
 • 3
 • 4
 • 3

Chòm sao:Trinh Nữ

Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Người chiến thắng Số tiền quỹ giải thưởng
Trận đấu 6 thêm Chòm sao € 1.200.000,00 0,00 €
Trận đấu 6 € 20.000,00 0,00 €
Trận đấu 5 € 2.000,00 1 € 2.000,00
Trận đấu 4 € 200,00 28 € 5.600,00
Trận đấu 3 € 20,00 287 € 5.740,00
Trận đấu 2 € 5,00 2,970 € 14.850,00
Trận đấu 1 € 2,00 29,430 € 58.860,00
Chòm sao € 1,50 13,389 € 20.083,50
Tổng số

46,105 107.133,50 €

Đọc thêm về trận hòa Bỉ Joker +

Kết quả Joker của Áo

Với Joker người Áo được vẽ vào những ngày khác với EuroMillions, vui lòng tham khảo trang Joker của Áo để biết kết quả liên quan đến vé của bạn:

Đọc thêm về trận hòa của Joker người Áo

Luxembourg Joker Kết quả – Thứ sáu ngày 20 tháng 5 2016

 • 8
 • 5
 • 6
 • 8
Các hạng mục giải thưởng Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Người chiến thắng Số tiền quỹ giải thưởng
Trận đấu 6 € 500.000,00 0,00 €
Trận đấu cuối cùng 5 theo thứ tự chính xác € 10.000,00 1 € 10.000,00
Trận đấu cuối cùng 4 theo thứ tự chính xác € 1,000,00 0,00 €
Trận đấu cuối cùng 3 theo thứ tự chính xác € 100,00 14 € 1.400
Trận đấu cuối cùng 2 theo thứ tự chính xác € 10,00 166 € 1.660,00
Trận đấu cuối cùng 1 theo thứ tự chính xác € 2,00 1,604 € 3,208,00
Tổng số

1,785 € 16.268,00

Đọc thêm về trận hòa Luxembourg Joker

Kết quả Euromillions cho ngày 21 tháng 8 2020

Ứng dụng EuroMillions MỚI

 • Kiểm tra kết quả
 • Quét vé của bạn (Chỉ dành cho nước Anh)
 • Tạo số ngẫu nhiên
 • Thông báo có thể tùy chỉnh

Tải ứng dụng

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 81.343.945,90

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 447.519,02 3
Trận đấu 5 € 19.543,55 16
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 1.593,22 96
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 132,10 1,235
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 63,24 3,601
Trận đấu 4 € 56,70 2,278
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 12,61 47,153
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 11,82 53,184
Trận đấu 3 € 11,64 102,166
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 7,12 236,179
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 6,85 736,643
Trận đấu 2 € 4,39 1,411,722
Tổng số

2,594,276

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 20 tháng 4 2017.

Bộ bóng: 01

Máy vẽ: 01

2,594,276

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

30,898,897

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

84 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 84 đã giành được một giải thưởng.

Thuế EuroMillions so với Xổ số khác

EuroMillions cung cấp một số giải đặc biệt lớn nhất trên thế giới, và thực tế là giải thưởng không bị đánh thuế ở sáu trong số chín quốc gia khiến nó trở nên nổi bật hơn so với một số giải xổ số lớn khác.

Các trò chơi của Mỹ như Powerball và Mega Millions, ví dụ, có nghĩa vụ thuế ở cả cấp tiểu bang và liên bang, vì vậy, mặc dù những trò chơi này thường xuyên cung cấp giải đặc biệt lớn nhất trong số bất kỳ giải xổ số nào trên thế giới, các khoản thanh toán cuối cùng có thể thấp hơn đáng kể so với ước tính trước khi bốc thăm.

Người New York phải chịu thuế nặng hơn bất kỳ ai khác ở Hoa Kỳ. vào tháng Tám 2018, một người chơi từ tiểu bang đã trúng giải độc đắc Powerball được quảng cáo tại $245.6 triệu, nhưng cuối cùng họ đã bỏ đi với số tiền thấp hơn đáng kể. Họ đã chọn nhận một khoản tiền mặt $147 triệu, được coi là khoản thanh toán cuối cùng của $99.4 triệu - khoảng 40% của giải độc đắc được quảng cáo - sau khi thuế đã được khấu trừ.

Trong EuroMillions, bạn sẽ được cung cấp số tiền cụ thể mà không có khoản khấu trừ nếu bạn chơi ở một quốc gia không đánh thuế tiền thắng cược, chẳng hạn như Vương quốc Anh. Cầu thủ người Anh giấu tên đòi 121 triệu bảng vào tháng 4 2018, ví dụ, đã nhận được một khoản thanh toán lớn hơn nhiều so với $245 triệu người chiến thắng Powerball, mặc dù thoạt nhìn có vẻ như họ đã không thắng nhiều.

Đánh giá bài viết