Powerball перевод

Перевод «Powerball» на английский язык:

The Powerball is seven.

And here we go. The Powerball is seven.

источник
пожаловаться
 
 

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Đây là số Powerball chính.

Here are your official Powerball numbers.

источник
пожаловаться
 
 

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Đọc lại số PowerBall xem nào?

What was the Powerball number again?

источник
пожаловаться
 
 

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Tớ vừa gọi cho tổng đài Powerball.

So I just called the Powerball hot line.

источник
пожаловаться
 
 

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Giống như thắng trò Powerball 4 lần liên tiếp ấy.

Dude, it’s like winning Powerball four times in a row.

источник
пожаловаться
 
 

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Tớ biết, nhưng mà này, mình có số Powerball, mình thắng những 3đô la!

I know that, but look, we got the Powerball number. We won $3!

источник
пожаловаться
 
 

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Перевод «Powerball» на Французский

Оцените статью