Oficjalna strona Megamillions

Poufność | mega miliony

Ujawnienie informacji

Możemy ujawniać dane osobowe użytkowników do wykorzystania przez naszych pracowników, urzędnicy, agentów, dostawcom lub podwykonawcom wyłącznie do celów objętych regulowaną polityką prywatności.

Możemy ujawniać dane osobowe użytkowników każdemu członkowi grupy firm (pomocniczy, główna spółka holdingowa) w stopniu, o ile jest to konieczne do celów, określone w niniejszej polityce prywatności.

Oprócz, dane osobowe mogą zostać ujawnione w jakimś celu lub przy okazji:

  • jeżeli ujawnienie takich informacji jest wymagane przez prawo;
  • w związku z trwającym lub toczącym się postępowaniem sądowym;
  • wykorzystywać lub chronić prawa firmy (w tym przekazywanie informacji stronom trzecim w celu oszustwa);
  • informacje mogą zostać ujawnione kupującemu (lub potencjalnego nabywcy) wszelkie firmy lub aktywa, związane ze sprzedawaną działalnością;
  • ujawnienie informacji osobie, który wierzy, że masz prawo zwrócić się do sądu lub innego właściwego organu o udostępnienie danych osobowych i naszym zdaniem sąd wyda pozytywną decyzję.

Nie będziemy przekazywać informacji osobom trzecim, w jakimkolwiek innym celu, niż określone w niniejszej polityce prywatności.

Prawa

Możesz uzyskać wszelkie informacje o Tobie przechowywane w naszej bazie danych. Aby podać takie informacje, będziesz potrzebować:

  • koszty administracyjne w wysokości 10 GBP;
  • potwierdzenie Twojej tożsamości, w formie poświadczonej notarialnie kopii paszportu wraz z oryginalną fakturą za wszelkie media z Twoim imieniem i nazwiskiem, nazwisko i aktualny adres. Jeśli to konieczne, zastrzegamy sobie prawo do żądania dodatkowych danych w celu Twojej identyfikacji.

Możemy odmówić podania takich informacji w ramach, dozwolone przez prawo.

Możesz uniemożliwić wykorzystywanie Twoich danych osobowych do celów reklamowych, pisząc do nas e-mail lub zwykły list na adres, wskazane na stronie „Kontakty”.

Międzynarodowy transfer danych

Informacja, które zbieramy, może być przechowywane, przetwarzane i przesyłane między dowolnymi krajami, w których nasza firma posiada przedstawicielstwa, w celu wykorzystania danych zgodnie z polityką prywatności.

Informacja, dostarczone przez Ciebie, mogą być przenoszone do innych krajów, w tym te, które nie mają przepisów dotyczących ochrony danych, podobne tematy, co istnieje w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

Oprócz, informacje osobiste, udostępniane przez użytkowników do publikacji w serwisie, następnie można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu tych informacji przez innych..

Wyrażasz zgodę na tego rodzaju przekazywanie danych i danych osobowych.

Oceń artykuł